Kreativní Česko

Kreativní vzdělávání

Episode Summary

Kreativní učení se do českých škol dostává zespodu. Byť nachází silné uplatnění, systémovou podporu u nás zatím nemá. V čem lidé z kreativních odvětví pomáhají učitelům i žákům přibližuje Katarína Kalivodová ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání.

Episode Notes

Kreativní učení se do českých škol dostává zespodu. Byť nachází silné uplatnění, systémovou podporu u nás zatím nemá. V čem lidé z kreativních odvětví pomáhají učitelům i žákům přibližuje Katarína Kalivodová ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání.

Kruhové spektrum kulturních a kreativních odvětví protíná linie vzdělávání. Rozvoj talentu a kreativního myšlení si žádá nejen trh práce. Ukazuje se, že metody kreativního učení pomáhají i ve vztahu k udržitelnosti a při dalších výzvách současnosti. V Česku již spolupráci s externím tvůrcem vyzkoušely desítky učitelů, zájem roste i u širší veřejnosti. Pro silnější osvětu a zkoumání dopadů vznikla nová platforma uMĚNÍM nebo Festival umění  a kreativity. 

Úvod | spkv education

DOX – Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Uměním - Platforma pro kreativní učení | Facebook

Články - kreativní česko (kreativnicesko.cz)