Kreativní Česko

CzechInvest a podpora KKO

Episode Summary

CzechInvest se stará o kreativní průmysly a možná umí pomoci i vaší firmě. S Markétou Mentelovou o tom, jak si CzechInvest hledal vazbu na KKO.

Episode Notes

CzechInvest se stará o kreativní průmysly a možná umí pomoci i vaší firmě. S Markétou Mentelovou o tom, jak si CzechInvest hledal vztah ke kreativním startupům a obecně KKO, jak fungují regionální kanceláře, proč se máte přihlásit do soutěže Creative Business Cup a pro koho je určena nová služba technologické inkubace, která nabízí startupům desítky miliony korun.

CzechInvest je agentura pro podporu podnikání a inovace, kterou zřizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kreativní průmysly se začaly propisovat do její činnosti relativně nedávno, přesto výstupy dílčích projektů opakovaně potvrzují silný potenciál, který z KKO pomalu ale jistě dělají nedílnou součást agendy.