Kreativní Česko

Podcast Kreativní Česko mapuje projekty, jež roztáčí kola kulturních a kreativních odvětví (KKO). Seznámí vás s lidmi, kteří nahlíží na kvalitní tvorbu a kreativitu jako na kapitál, přirozenou součást moderní ekonomiky a spokojené společnosti. Platforma a web kreativnicesko.cz usiluje o dobré zázemí pro rozvoj KKO v Česku. Je součástí aktivit Institutu umění - Divadelního ústavu. / Sound design: Jan Kuchár; Grafika: Lenka Linhartová